Filter

Lespakket over zuivel: melk, kaas en boter | van boerderij tot voeding

Vakgebied: biologie
Deelgebied: dierenwereld en voeding
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Tijdsduur: 1-3 lessen
Benodigdheden: zie lesmateriaal hieronder
Producent: Nederlandse Zuivel Organisatie

Inhoud
Dagelijks eten of drinken kinderen zuivelproducten. Zuivel is niet meer weg te denken uit hun leven. Maar welke weg heeft melk afgelegd voor het melkpak thuis in de koelkast staat? Waarom heeft een koe vier magen? Hoe wordt kaas gemaakt? En hoe kan een boer zijn melkveehouderij duurzaam maken? De antwoorden op deze en nog veel meer zuivelvragen vinden leerkrachten en leerlingen in de gratis educatieve materialen over zuivel en op de vernieuwde website zuivelonline.nl

Lesmateriaal
Download of bestel gratis het onderstaande lesmateriaal:

Groep 1 en 4 
Met het gratis prentenboek '
Tim zoekt de koe' leren kinderen waar melk vandaan komt.
Bekijk prentenboek digitaal | download prentenboek | download vertelplaat | download docentenhandleiding | bestel gratis prentenboek en lesmaterialen
Interactieve digibordlessen

Voor het digibord en de tablet zijn de ‘Zuivelquiz’ en ‘Waar of Niet waar’ ontwikkeld. Ga naar de lessen | docentenhandleiding

Groep 5 en 6
Wat is zuivel? Welke weg legt de melk van een koe af? Hoe gaan moderne melkveebedrijven om met duurzaamheid? Met het lesprogramma 'Op de boerderij van Jet’ leren leerlingen uit groep 5-6 van alles over zuivel.
Download werkboekje | download docentenhandleiding | Download poster

Digitale omgeving
In de digitale omgeving komen leerlingen alles te weten over de herkomst van zuivel. Ga naar de digitale omgeving.

Groep 7 en 8
Hoe wordt kaas gemaakt en waar is melk goed voor? Met het gratis magazine ‘Natuurlijk zuivel’ ontdekken leerlingen uit groep 7-8 alles over over zuivel.
Download 'Natuurlijk zuivel' | docentenhandleiding

Interactieve digibordlessen
Wil jij een interactieve les organiseren over zuivel? Ga dan aan de slag met de ‘Zuivelquiz’, ‘Zuivelsommen’ en de ‘Filmvragen' die speciaal zijn ontwikkeld voor het digibord en tablet. Ga naar de opdrachten | docentenhandleiding

Aanvullend lesmateriaal
- Filmpjes: Zuivelkennis video's | Klokhuis over kaas en / of over boter
- Een spreekbeurt of een werkstuk maken (Zuivelonline - Kids)
- Creatief: Knippen, plakken en kleuren (Zuivelonline - Kids)

De lesmaterialen over zuivel zijn ontwikkeld voor alle niveaus van de basisschool. Deze zijn in te zetten ter vervanging van de lessen uit de methodes over zuivel, voeding of de boerderij. Daarnaast zijn de materialen zeer geschikt als voorbereiding op een bezoek aan een melkveehouderij.

Alle lesmaterialen zijn gratis te bestellen door scholen en bso's.

Meer informatie over ZuivelNL?
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ontwikkelt in opdracht van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs en stelt dat ter beschikking via de vernieuwde website www.zuivelonline.nl. ZuivelNL vindt het belangrijk dat kinderen weten waar melk vandaan komt en een boerderij in de buurt bezoeken.

facebook 32x32.png
Volg ZuivelOnline via Facebook en YouTube