Filter

Wereld van Energie | Eneco

Vakgebied: Mens en Samenleving, Natuur en Techniek
Deelgebied: de energietransitie, duurzaamheid, energie, duurzame energie
Doelgroep: groep 3-8

Producent: Eneco

Website Eneco - energielessen

Energielessen van Eneco

We zijn op weg naar een wereld waarin we 100% duurzame energie gebruiken in 2035. Maar er moet nog veel gebeuren voor het zo ver is. Met dit gratis lesmateriaal van Eneco ontdekken leerlingen van groep 3 tot en met 8 alles over duurzame energie. Wat is het eigenlijk? Hoe wordt het opgewekt? En welke drempels zijn er nog voor we alleen nog maar duurzame energiebronnen gebruiken? Door dit lesmateriaal in de klas te behandelen leren kinderen meer over wie wat doet én wat zijzelf kunnen doen voordat het zover is. Duurzame bronnen staan immers eindeloos tot je beschikking en zijn beter voor milieu en klimaat. We gaan opgewekt de toekomst tegemoet!

Ga naar de energielessen

Flexibel materiaal

De materialen zijn afgestemd op verschillende groepen. Er zijn lessen voor groep 3-4, 5-6 en 7-8.  De energieles bestaat uit 5 onderdelen die flexibel in te zetten zijn, ongeacht de groep waaraan het gegeven wordt. In totaal beslaat het materiaal 2 à 3 lesuren, maar dit hoeft niet achter elkaar ingezet te worden. De leerkracht kan desgewenst een paar belangrijke onderdelen eruit halen en deze behandelen in de klas. Met een afwisselende mix van allerlei werkvormen gaan kinderen aan de slag. In het materiaal komen filmpjes, quizzen, energizers, proefjes en werkbladen aan bod.

Achtergrondinformatie Wereld van Energie

De uitdaging van klimaatverandering, waar we met de hele planeet voor staan, is groter dan veel mensen zich realiseren. Voor de energiesector zijn er al betaalbare oplossingen beschikbaar, terwijl andere sectoren, zoals luchtvaart en landbouw, meer tijd voor onderzoek en ontwikkeling nodig hebben. Daarom vindt Eneco dat de elektriciteitssector in ontwikkelde landen al in 2035 ‘netto nul’ uitstoot moet bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5ºC. Samen met de klanten wil Eneco al in 2035 klimaatneutraal zijn! Ambitieus en ingrijpend. Maar tegelijkertijd noodzakelijk en haalbaar. De wereld zal in korte tijd een heftige transitie doormaken!

Meer lesmateriaal van Eneco 

Meer weten over het lesmateriaal van Eneco? Kijk op www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/sponsoring/

Volg Eneco om op de hoogte te blijven