Filter

Vlees en het klimaat - Greenpeace

Vakgebied: natuur
Deelgebied: milieu, klimaat, duurzaamheid
Doelgroep: 6 t/m 8

Producent: Greenpeace

Meer lesmateriaal van Greenpeace Greenpeace - docentenLespakket

Wat eten we vanavond? En wat is de impact van onze maaltijd op het klimaat en de biodiversiteit?

Vlees en het klimaat

In dit lesmateriaal bekijken we de invloed van vlees en zuivel op ons klimaat. We zien dat koeienscheten bijdragen aan het broeikaseffect en bos gekapt wordt voor veevoer en veeteelt. De leerlingen denken na over de alternatieven. Wat zijn de eetgewoontes van de klas en hoe kun je gezond eten met minder vlees en zuivel?

Download digibordles (PowerPoint) docentenhandleiding dia overzicht


Lesinhoud

Deze lessen sluiten aan bij Aardrijkskunde en Natuur en Techniek. Thema’s die behandeld worden zijn klimaatverandering; broeikaseffect; ontbossing; water; dierenwelzijn; gezondheid; Schijf van Vijf.


Meer informatie over Greenpeace | Duurzaamheid in de klas

De toekomst van de aarde ligt niet alleen in onze handen, maar ook in die van de kinderen en jongeren van vandaag. Met het educatieve materiaal van Greenpeace ontdekken zij welke milieuproblemen er bestaan en wat de oplossingen zijn. Haal de digibordlessen, activiteiten, gastsprekers en filmpjes snel de klas in.
Ga naar www.greenpeace.nl/docenten voor meer informatie.

Volg Greenpeace om op de hoogte te blijven