Filter

Overstroming (Kinderboekenweek 2022)

Vakgebied: handvaardigheid
Deelgebied: Kinderboekenweek
Doelgroep: 7-8

Producent: Laat maar Leren

Meer lessen van Laat maar Zien Abonnement aanvragen

Lesbrief

Het thema is zo oud als de mens. Noach moest ons redden met zijn ark. Wij maken ons druk over hetgeen ons te wachten staat als de ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Ondertussen knokten en knokken wij tegen het stijgende water. Nederland kende zo'n watersnoodramp in februari 1953. Wat gebeurt er als het water ons aan de lippen staat? Je kunt het lezen in het indrukwekkende boek 'De zee kwam door de brievenbus' van Selma Noort, een Kerntitel voor de Kinderboekenweek 2020. In tweetallen werken de kinderen dit thema uit met houtskool op groot papier.

Overstroming

Geef met houtskool op groot formaat, alleen of samen, een beeld van een bekende plaats of stad waar een overstroming heeft plaatsgevonden.

Open de digibordles Lesbrief

Meer informatie over Laat maar Leren

Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt drie methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs
- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven
- Laat maar Spelen, de methode voor drama

De methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.

Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie.


  Volg Laat maar Leren om op de hoogte te blijven