Filter

Op zoek naar data met Daan | CBS

Vakgebied: rekenen, 21st century skills
Deelgebied: breuken, procenten en grafieken, mediawijsheid 
Doelgroep: groep 7 en 8

Producent: CBS | Podium

Website Op zoek naar data met Daan

Op zoek naar data met Daan

In het lespakket Op zoek naar data met Daan laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kinderen uit groep 7 en 8 kennismaken met het werk van het CBS. Het CBS verzamelt, verwerkt en verspreidt data over de Nederlandse samenleving. Op zoek naar data met Daan bestaat uit een digitale praatplaat, filmpjes en werkbladen. In de praatplaat ontdekken kinderen waar het CBS eigenlijk allemaal data over verzamelt (over veel!). Met de filmpjes en werkbladen gaan ze aan de slag met grafieken en statistieken. 

Daarnaast worden de leerlingen op een aansprekende manier uitgedaagd om net als het CBS data -van bijvoorbeeld de kinderen in de klas- te verzamelen, deze te verwerken tot grafieken en tabellen en de uitkomsten te presenteren. Tegelijkertijd leren kinderen dat je niet zomaar alle data mag verzamelen vanwege privacy en leren ze kritisch te kijken naar cijfers in nieuwsberichten; wat is nepnieuws en wat is écht? 

Ga naar het lesmateriaal Docentenhandleiding


Groep 7 en 8

Er zijn 3 interactieve lessen ontwikkeld voor groep 7 en 8. Elke les behandelt één stap van het CBS:

  • Les 1 Hoe komt het CBS aan cijfers? In deze les ontdekken kinderen waar, waarover en waarom het CBS data verzamelt. De kinderen zetten een eigen onderzoek op en verzamelen data uit hun omgeving.
  • Les 2 Wat doet het CBS met data? Deze les gaat over hoe het CBS de verzamelde data omzet naar overzichtelijke tabellen, diagrammen en grafieken. De kinderen oefenen hiermee. Daarna zetten ze hun verzamelde data om naar een tabel. 
  • Les 3 Hoe komen de data bij de mensen? In deze les leren kinderen hoe ze kritisch kunnen kijken naar cijfers in nieuwsberichten. Daarna maken ze een grafiek van hun verzamelde data. Over het resultaat schrijven ze een nieuwsbericht of maken ze een presentatie.

Meer informatie over het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is dé onafhankelijke informatiebron voor data over de Nederlandse samenleving. Het CBS verzamelt data en verwerkt deze tot statistische informatie over maatschappelijke en economische onderwerpen. De informatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Meer informatie is te vinden via www.cbs.nl. Het lespakket is gratis beschikbaar via www.cbs.nl/lerenmet 

Volg het CBS om op de hoogte te blijven