Filter

Wijs met media omgaan

Vakgebied: mediawijsheid
Deelgebied: auteursrecht
Doelgroep: 7 en 8

Producent: Federatie Auteursrecht Belangen | KlasseTV

Meer lessen van KlasseTV Ga naar het lespakket


Lespakket

Teksten kopiëren, muziek, foto’s en video’s gebruiken of delen. Het gebeurt dagelijks. Maar wat mag er eigenlijk wél en wat mag zeker niet? Kids (weg)wijs maken in de omgang met media. Dat houdt ook in leren achterhalen of nieuws nep of echt is.

Vlogger Tobias komt in onverwachte en leerzame situaties terecht. Vijf korte lessen (15 minuten) en drie verdiepingslessen (30 minuten), die naar keuze in allerlei combinaties kunnen worden ingezet. Ze zijn het hele jaar actueel, maar kunnen ook als project worden ingezet rondom de Week van de Mediawijsheid.

Aanvullend lesmateriaal

Nieuwsbegrip extra over auteursrecht

Met de les Nieuwsbegrip Extra over auteursrecht voor niveau A en B kunt u aan de slag met mediawijsheid in de klas. In deze les gaat het over het maken van een vlog en het feit dat je als maker auteursrecht hebt.

Ga naar de les

Auteursrecht voor jou

Informatieve website voor leerlingen met antwoord op de vragen:

  • Hoe krijg je auteursrecht?
  • Waarom is auteursrecht belangrijk voor jou?
  • Waar kun je auteursrecht op hebben?
  • Wat mag je doen met werk voor anderen?
Ga naar de website

Voor leerkrachten
Voor informatie over en oplossingen voor het gebruik van bronnen, zoals boeken, muziek, video’s of artikelen in het onderwijs is er de website onderwijs & auteursrecht met een overzicht van alle regelingen en een handige wegwijzer waarin je snel ziet wat wel en niet mag.

Over de Federatie Auteursrechtbelangen
De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen – Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten – is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden (website).