Filter

Recycle mee en haal je diploma!

Vakgebied: natuur
Deelgebied: milieu, recyclen
Doelgroep: groep 5 t/m 8

Producent: Wecycle

Lespakket

We gebruiken steeds meer elektrische apparaten en spaarlampen. Die worden gemaakt van grondstoffen uit de natuur, maar raken op als we zo doorgaan. We kunnen dit voorkomen door de grondstoffen uit de oude apparaten en lampen te recyclen, zodat we ze opnieuw kunnen gebruiken. Beter voor de natuur maar ook voor ons want dan kunnen we blijven genieten van al die handige en vaak ook leuke apparaten!

Thuis-telformulier | Tel je mee?

In ieder huis zijn ongeveer 90 elektrische apparaten. Hoeveel apparaten denken de leerlingen thuis te hebben? Met behulp van het thuis-telformulier kunnen de leerlingen alle apparaten optellen. Download het thuis-telformulier.

Download het thuisformulier


Kraak de code! | Doeblad

In het Wecycle Doeblad staan puzzels en opdrachten over het inleveren en recyclen van elektrische apparaten en spaarlampen. Wanneer de leerlingen de opdrachten hebben gedaan en de letters hebben verzameld, kunnen ze de code kraken op wecycle.nl/kids en hun eigen Wecycle Recycle Diploma downloaden.

Download het doeblad

Ga zelf recyclen | Proefjes

Proefje magneten: In deze proef ontdekken de kinderen welke materialen magnetisch zijn.
Proefje zelf afval scheiden: In deze proef proberen de leerlingen materialen van elkaar te scheiden.

download werkblad magnetenwerkblad afval scheiden

Aanvullend lesmateriaal


Zing het Jekkolied met de klas!


Volg Wecycle om op de hoogte te blijven