Filter

Lespakket over houden van huisdieren

Vakgebied: biologie, natuur
Deelgebied: huisdieren, dierendag
Doelgroep: Groep 5 t/m 8

Producent: Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

Lespakket website LICG


Lespakket

Kinderen willen vaak graag een huisdier. Maar er kan ook veel mis gaan bij het houden van huisdieren. Meer kennis over huisdieren en hun behoeften zorgt ervoor dat kinderen nu en in de toekomst op een verantwoorde manier met huisdieren om zullen gaan. 

Onderstaande lessen worden u aangeboden door het LICG. Het LICG is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en biedt deskundige en objectieve informatie over alle soorten huisdieren. 

Er zijn twee opties 'Project huisdieren' en 'Les huisdieren':

Project huisdieren | 5 lessen:

SAMEN
Open projectles 1 Omgaan met je huisdier
Open projectles 2 Welk dier past bij mij?
Open projectles 3 Samenleven met je huisdier

ZELF AAN DE SLAG
Open projectles 4 Onderzoek: Wat wil je dier?

Open projectles 5 Mijn dier

Download handleiding project huisdieren 

 

Les huisdieren:

Deze les is een compilatie uit de belangrijkste leerdoelen van de bovengenoemde 5 lessen en kan gegeven worden als u niet de tijd of capaciteit hebt om een heel project over huisdieren te houden. Deze les duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten en bestaat uit:

Inhoud les huisdieren open les huisdieren

Onderzoek: voor welke dieren zorgen wij samen?
Delen van ervaringen 
Luisteren naar ervaringen van andere kinderen 
Energizer: Wat ben ik? 
Leren over verschillen tussen dieren
De online huisdierentest: welk dier past bij jou

Optioneel kan afgesloten worden met de posterpresentatie: Dit is mijn dier. Dit duurt ongeveer 1 a 1,5 uur.

Download handleiding les huisdieren


Het lesmateriaal

Elke les heeft een duidelijke handleiding voor de leerkracht met per sheet een toelichting en/of achtergrondinformatie over de dieren. Er wordt voor de kinderen veel afwisseling geboden met opdrachtjes, spelletjes en quizjes. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van werkbladen die u voor de les kunt printen en uitdelen. Werkblad 1 bestaat uit 30 A5-jes (15 A4-tjes) met alle dierennamen en werkblad 2 is leeg en kan door de leerling ingevuld worden:

Download werkblad 1 Alle dieren | download werkblad 2 Leeg

Bij elk les wordt een presentatie voor op het digibord in twee varianten aangeboden. U maakt vooraf de keuze voor:

De leerlingen hebben geen devices [tablet, notebook of telefoon] tot hun beschikking tijdens de les. In deze variant is er geen digitale interactie met de leerlingen via het digibord. U schrijft bijvoorbeeld bij het maken van een woordweb zelf de woorden op het digibord.

De leerlingen hebben wel devices [tablet, notebook of telefoon] tot hun beschikking tijdens de les. In deze variant is er digitale interactie met de leerlingen via het digibord. Tijdens de les gebruiken ze hun device bijvoorbeeld om woorden in te sturen voor het woordweb.

Wij wensen u veel succes met de lessen en mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag.

Meer informatie over het LICG

Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die het welzijn van gezelschapsdieren wil verbeteren door betrouwbare en objectieve informatie te geven over het verantwoord kopen en houden van alle mogelijke huisdieren. 

Ook de professionals werkzaam in het onderwijs kunnen via het LICG beschikken over online en offline materialen om bij te dragen aan betere educatie over het houden van huisdieren.

Meer informatie over het LICG vind je op www.licg.nl. Voor kinderen is er een speciale kidswebsite.

facebook 32x32.pngfacebook 32x32.png Volg het LICG om op de hoogte te blijven.