Filter

Rembrandthuis | lesmateriaal en workshops

Vakgebied: geschiedenis
Deelgebied: kunst en cultuur, tekenen, excursies
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Tijdsduur: afhankelijk van de les
Benodigdheden: zie onderstaand lesmateriaal
Producent:
Museum Het Rembrandthuis | afdeling educatie

Inhoud
Het Rembrandthuis geeft workshops aan groep 7 / 8 en heeft hierbij lesmateriaal ontwikkeld, waarbij de kinderen tekeningen maken. Dit lesmateriaal (inclusief lesbrief en PowerPoint presentatie) is ook los te gebruiken. Tijdens de workshop worden van deze tekeningen een prent (ets) gemaakt.

Lesmateriaal / workshops

Fantastisch landschap | groep 5 t/m 8
Aan de hand van enkele voorbeelden van Rembrandts etsen bedenken en tekenen de leerlingen zelf een (gefantaseerd) landschap.  Lees hier meer informatie.

Download lesbrief (pdf) | PowerPoint presentatie (ppt)


Gekke bekken | groep 3 t/m 8

De leerlingen tekenen een "gekke bek". Dit kan een zelfportret zijn, maar het mag ook een portret van bijvoorbeeld een broertje/zusje of medeleerling zijn, als het maar duidelijk een vrolijk, droevig, lachend, fronsend of peinzend gezicht wordt. Lees hier meer informatie.

Download lesbrief (pdf) | PowerPoint presentatie (ppt)


Verhalen tekenen | groep 7 en 8

Een museumdocent vertelt een spannend verhaal, uit de Bijbel of uit de klassieke mythologie. Daarna kiest elke leerling een scène uit het verhaal en gaat dit tekenen, met net zulke materialen als Rembrandt gebruikte, zoals rood krijt, zwart krijt en grafiet.
Lees hier meer informatie.


Etsdemonstratie

Speciaal voor schoolklassen worden er in een aparte workshopruimte demonstraties gegeven waarin het etsen, het afdrukken en andere grafische technieken worden uitgelegd.

Lees hier meer informatie.


Rembrandtkrant

Ieder jaar verschijnt een nieuwe ‘Rembrandtkrant’, vol met weetjes over Rembrandt en zijn tijd. Er is steeds een ander thema dat te maken heeft met de tentoonstellingen in het museum. 30 exemplaren kunnen gratis worden toegestuurd door te mailen naar educatie@rembrandthuis.nl

Lees hier meer informatie.

Aanvullend lesmateriaal
Klokhuis Rembrandt [15 minuten] | Vroeger & Zo Rembrandt [20 minuten] | Digibordplaat

Tip: activiteiten In het Rembrandthuis:
Rondleiding Rembrandt en zijn huis | meer informatie
Audiotour voor kinderen | meer informatie
Speurtocht door het huis | meer informatie

Meer informatie over Het Rembrandthuis
Rembrandt woonde en werkte tussen 1639 en 1658 in dit prachtige en monumentale huis. Aan de hand van een inventarislijst uit die tijd is het huis heringericht met meubels, kunst en voorwerpen uit de 17e eeuw. In Het Rembrandthuis zijn dagelijkse ets- en verfdemonstraties, die laten zien hoe hij destijds werkte. Het Rembrandthuis bezit de bijna complete en wereldberoemde etsencollectie van Rembrandt. Daarnaast zijn er in de moderne museumvleugel regelmatig tijdelijke exposities, met werk van voorgangers en tijdgenoten, en moderne en hedendaagse tekenkunst en grafiek. Bezoek de website.

twitter32x32.png Volg Het Rembrandthuis via Twitter of Facebook.