Filter

Vis op je bord - Laat maar Zien

Vakgebied: creatief, handvaardigheid
Deelgebied: klei
Doelgroep: 1 en 2

Producent: Laat maar Leren

Meer lessen van Laat maar Zien Abonnement aanvragen

Lesbrief

Vis op je bord

Maak van klei een vis op een bord. Geef met je vingers en stokjes de huid van de vis goed weer en let op de kleinste details.

Open de digibordles Lesbrief


Vissen zijn mooie dieren en ook lekkere dieren. We gaan eens op bezoek bij de visboer. Welke vissen verkoopt hij? Hoe zien ze er uit en hoe heten ze? We kopen een paar verschillende vissen en bestuderen alle details. Dan bekijken we de afbeeldingen van kunstenaar Pablo Picasso. Hij heeft borden gemaakt met afbeeldingen van vissen. Dat kunnen wij ook.

Meer informatie over Laat maar Leren

Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt drie methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs
- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven
- Laat maar Spelen, de methode voor drama

De methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.

Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie.


  Volg Laat maar Leren om op de hoogte te blijven