Filter

Liesje leerde Lotje lopen - Laat maar Lezen

Vakgebied: taal
Deelgebied: stellen, creatief schrijven
Doelgroep: 5 en 6

Producent: Laat maar Leren

Meer lessen van Laat maar Lezen Abonnement aanvragen

Lesbrief

Liesje leerde Lotje lopen

De kinderen verzinnen zoveel mogelijk woorden die allitereren en schrijven met die woorden een klein versje.
(Een zogenaamd 1-2tje. Een 1-2tje bestaat uit 1 zin  die in 2 regels wordt opgeschreven en die ook nog eindrijm heeft).

Open de digibordles Lesbrief

De dunne dokter duwde de dikke dame door de draaideur. Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindelaan. De kat krabt de krullen van de trap. Met melk meer mans.

Meer informatie over Laat maar Leren

Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt twee methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs
- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven

Beide methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.

Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie.

 

  Volg Laat maar Leren om op de hoogte te blijven