Filter

Kwink voor burgerschap en mensenrechten

Vakgebied: burgerschap, mensenrechten
Deelgebied: sociaal-emotioneel leren
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Producent: Kwintessens

Meer lesmateriaal van Kwintessens

Lesmateriaal

Curriculum.nu ontwikkelt in samenwerking met leraren en andere deskundigen de doelen en inhouden voor burgerschap en mensenrechten in het basisonderwijs. Daar speelt dit nieuwe materiaal van Kwink nu al op in. Met 15 online lessen, gratis te gebruiken in het schooljaar 2019/2020. Op basis van de ervaringen van scholen, wordt het definitieve lesmateriaal vastgesteld en wordt bekeken of er extra lessen nodig zijn voor een dekkende leerlijn.

Kwink voor burgerschap en mensenrechten

De eerste zes lessen voor burgerschap en mensenrechten staan nú online. De overige negen lessen voor onder-, midden- en bovenbouw zijn vanaf 1 oktober 2019 beschikbaar.

Ga naar de gratis lessen

Kwink voor burgerschap en mensenrechten

  • leert kinderen kennis, vaardigheden en houding aan om volwaardig te kunnen meedoen aan onze samenleving
  • laat kinderen ontdekken dat ze zelf een rol spelen in het vormgeven van onze samenleving
  • laat kinderen ontdekken wat rechten zijn en wat deze betekenen voor henzelf en anderen
  • voldoet aan de wettelijke eisen van het Ministerie van OCW die hier scherper op zal toezien

Ga naar de website voor informatieVolg Kwintessens om op de hoogte blijven