Filter

Welkom op het lespakketportal van basisonderwijs.online

U vindt hier lespakketten en lesbrieven voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Deze leermiddelen zijn ondergebracht in diverse vakgebieden en categorieën. Aan de linkerkant kunt u de gewenste selectie ingeven en navigeert u snel een eenvoudig naar geschikte de lespakketten en lesbrieven. Dit portal is onderdeel van basisonderwijs.online.

 

Lespakket of lesbrief positioneren

Basisonderwijs.online beschikt over een communicatienetwerk binnen het primair onderwijs. De educatieve portals worden dagelijks door meer dan 25.000 (uniek) gebruikers bezocht. Daarnaast wordt er een thematische nieuwsbrief verzonden naar ruim 20.000 leerkrachten. Er is een herkenbaar en duidelijk format ontwikkeld om lespakketten en lesbrieven te positioneren, waardoor de content eenvoudig is te gebruiken.

Basisonderwijs.online biedt u de ideale mogelijkheid uw product(en) te positioneren. Desgewenst wordt er samen met u een communicatieplan opgesteld.

Vraag hier meer informatie aan.

Lespakket of lesbrief ontwikkelen

Met behulp van een lespakket of een lesbrief kunt u gericht een onderwerp of thema onder de aandacht brengen binnen het primair onderwijs. Het is hierbij van belang om bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten en het pakket zo vorm te geven dat leerkrachten er eenvoudig mee aan de slag kunnen.

Basisonderwijs.online kan u adviseren en begeleiden vanaf de start tot de uiteindelijke uitgave.

Vraag hier meer informatie aan.