Filter

Educatieplatform van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Vakgebied: biologie
Deelgebied: Amsterdamse grachten, vissen, baars, bot, haring
Doelgroep: groep 6 t/m 8

Producent: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Ga naar het educatieplatform

Inhoud

Wonen in een land waar je overal toegang hebt tot schoon water, waar iedereen over voldoende water kan beschikken en waar waterbeheer goed is georganiseerd. En dat ook nog voor een deel onder zeeniveau! Voor veel Nederlanders lijkt het een vanzelfsprekendheid. Maar is het wel zo vanzelfsprekend?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is één van de 21 waterschappen in Nederland die daar een dag- én nachttaak aan hebben. Maar wat komt hier nou precies bij kijken? Hoe wordt water dat je door de wc spoelt weer gezuiverd? Wat zijn rwzi’s? Waarom wil de één een hoog grondwaterpeil en de ander niet? Wat kunnen we doen tegen langdurige droogte? Hoe garandeer de veiligheid voor inwoners van een leefgebied dat onder zeeniveau ligt. En waarom hebben we eigenlijk die waterschapsverkiezingen?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil kinderen graag leren wat een waterschap is en wat ze doen. Met dit educatieplatform leggen ze kinderen aan de hand van een aantal thema’s uit wat onze taken zijn op het gebied van waterbeheer.

De volgende thema’s komen aan bod: schoon water, voldoende water, waterveiligheid en democratie

Ga naar de lesmodule Handleiding Vraag gastles aanTip: bekijk ook het lesmateriaal Het Brakke Trio!

Speciaal voor leraren van groep 6, 7 en 8 is er een les gemaakt over de bijzondere wereld onder het wateroppervlak in de Amsterdamse Grachten. Een eeuwenoud, fascinerend en wereldberoemd watersysteem dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. Niet alleen op de kades, maar zeker ook op én onder de waterspiegel. Daar leven heel veel planten en dieren, zoals het Brakke Trio, de baars, de bot en de haring. Ze vertellen het verhaal van de grachten die zoet en zout(er) water verbinden.

Ga naar het lesmateriaal Het Brakke Trio


Meer informatie over het educatieplatform

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil kinderen graag meer leren over ons waterland, en wat er voor nodig is om iedereen te voorzien van schoon en voldoende water, en natuurlijk van droge voeten. Het platform is bedoeld voor de basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8 die in het werkgebied van het waterschap wonen. We vinden het belangrijk én leuk om onze kennis over te dragen op kinderen. Dit doen we graag op een laagdrempelige en interactieve manier. Daarom is ons educatieplatform door middel van verschillende werkvormen afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep.

Ga naar de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Volg Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om op de hoogte te blijven