Filter

Burgerschap | Greenpeace

Vakgebied: burgerschap
Deelgebied: milieu, duurzaamheid
Doelgroep: groep 6 t/m 8
Tijdsduur: ongeveer 75 minuten
Benodigdheden: zie lesmateriaal hieronder
Producent: Greenpeace | meer lespakketten van Greenpeace

Inhoud
In Nederland heb je rechten en plichten. Een van die rechten is vrijheid van meningsuiting. Maar mag je dan zomaar alles zeggen? En als je de wet overtreedt om een milieuprobleem bloot te leggen, gelden er dan ook regels? Oftewel: een ongehoorzaam lesje burgerschap.

Lesmateriaal

digibordles

Checkpoint: Wie is de beste actievoerder?

docentenhandleiding


Lesinhoud:

- Burgerschap: onderzoek de rechten en plichten van kinderen en vrijheid van meningsuiting. (15 min)

- Duurzaamheid: beargumenteer wanneer iets duurzaam is óf juist niet en of je duurzame keuzes moet maken. (15 min)

- Burgerlijke ongehoorzaamheid: bekijk de Checkpoint-aflevering en ontdek de regels van Greenpeace-acties. (45 min)

Meer informatie over Greenpeace?
Bekijk op www.greenpeace.nl/docenten al het educatieve materiaal van Greenpeace. U kunt zich hier ook inschrijven op de speciale docenten-nieuwsbrief. Zo krijgt u circa 6 maal per jaar groene lesmaterialen en tips in je inbox. Op zoek naar mooie filmpjes? Bekijk de educatie playlist op YouTube.
Laat uw leerlingen eens rondkijken op www.greenpeacekids.nl. Daar vinden ze filmpjes en informatie over duurzame landbouw, ontbossing, gif en over schone energie. Ze kunnen onderwerpen vinden voor hun spreekbeurt of leuke quizzen of spelletje doen.
Greenpeace is een internationale, onafhankelijke, milieuorganisatie die zich inzet voor schone energie, prachtige bossen, levende oceanen, schone productieprocessen en duurzame landbouw.
Lees hier meer over de werkwijze.

twitter32x32.png
Volg Greenpeace via Twitter en Facebook