Filter

Lespakket: Digibordlessen Droppie water in de klas

Vakgebied: biologie
Deelgebied: schoon, voldoende en veilig water
Doelgroep: groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Tijdsduur: 3 - 6 lessen
Benodigdheden: zie lesmateriaal hieronder
Producent: Unie van Waterschappen |
Podium

Inhoud
Om het waterbewustzijn onder inwoners van Nederland te vergroten is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met het werk van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water daagt kinderen uit om kennis te maken met alles wat speelt rondom water.

Lesmateriaal
De gratis digibordmodule Droppie Water in de klas leert kinderen aan de hand van klikplaten, proefjes, werkbladen en filmpjes over alle facetten van water. De lesmodule is lesstofvervangend en sluit aan bij het curriculumvoorstel watereducatie van het SLO. De thema’s die aan bod komen zijn waterkringloop, water en leven, veilig water, water door buizen, het schoonmaken van rioolwater en het werk van het waterschap.

complete digibordmodule

game
watermeester

handleidingen
groep 3-4 
5-6  |  7-8

Meer informatie over Droppie water?
Naast een digibordmodule is er ook een spelletjessite met waterspelletjes voor kinderen van 4-12 jaar.

twitter32x32.png Volg de Unie van Waterschappen via Twitter